Lê Ngọc Yến | yenle1385

Lê Ngọc Yến


Cập nhật giới thiệu cho Shop ngay trong phần cập nhật thông tin Tài Khoản

Bán Nhà: Cầu Giấy .DT: 45m2 - 5 tầng - MT 4m - 7.58 tỷ (Liên hệ)  0 Bán 18/06 Hà Nội
Bán Nhà: Nguyễn Ngọc Vũ .DT: 33m2 - 6 tầng - MT 4m - 6.8 tỷ (Liên hệ)  3 Bán 15/06 Hà Nội
Bán Nhà: Thụy Phương. DT: 45m2 - 2 tầng - MT 6.2m - 5.65 tỷ (Liên hệ)  2 Bán 15/06 Hà Nội
Bán Nhà: Trần Bình .DT: 42m2 - 4 tầng - MT 3.6m - 7.5 tỷ (Liên hệ)  3 Bán 12/06 Hà Nội
Bán Nhà: Trần Bình. DT: 30m2 - 5 tầng - MT 3.5m - 5.65 tỷ (Liên hệ)  4 Bán 12/06 Hà Nội
Bán Nhà: Phạm Văn Đồng .DT: 30m2 - 5 tầng - MT 5m - 5.7 tỷ (Liên hệ)  4 Bán 10/06 Hà Nội
Bán Nhà: Trần Cung Cổ Nhuế .DT: 43m2 - 4 tầng - MT 4m - 6.95 tỷ (Liên hệ)  7 Bán 08/06 Hà Nội
Bán Nhà: Phạm Văn Đồng .DT: 30m2 - 5 tầng - MT 3.1m - 5.5 tỷ (Liên hệ)  7 Bán 06/06 Hà Nội
Bán nhà Cổ Nhuế. DT 37m2 - MT 4m - 4.8 tỷ (Liên hệ)  6 Bán 06/06 Hà Nội
Bán Nhà: Đông Ngạc .DT: 42m2 - 5 tầng - MT 4m - 7.8 tỷ (Liên hệ)  6 Bán 06/06 Hà Nội
Bán Nhà: Cầu Giấy .DT: 37m2 - 5 tầng - MT 3.8m - 7.2 tỷ Cầu Giấy (Liên hệ)  5 Bán 05/06 Hà Nội
Bán Nhà: Xuân Đỉnh .DT: 32m2 - 5 tầng - MT 4.2m - 6.75 tỷ (Liên hệ)  5 Bán 04/06 Hà Nội
Bán Nhà: Cầu Diễn .DT: 46m2 - 3 tầng - MT 4.5m - 6.8 tỷ (Liên hệ)  5 Bán 04/06 Hà Nội
Bán Nhà: Trần Thái Tông .DT: 30m2 - 5 tầng - MT 4.35m - 5.98 tỷ (Liên hệ)  5 Bán 02/06 Hà Nội
Bán Nhà: Đông Quan .DT: 32m2 - 6 tầng - MT 3.4m - 7.2 tỷ (Liên hệ)  4 Bán 02/06 Hà Nội
Bán Nhà: Trần Cung .DT: 30m2 - 5 tầng - MT 5.9m - 5.2 tỷ (Liên hệ)  4 Bán 01/06 Hà Nội
Bán Nhà: Thụy Phương .DT: 51m2 - 3 tầng - MT 3.5m - 6.5 tỷ (Liên hệ)  3 Bán 31/05 Hà Nội
Bán Nhà: Hoàng Quốc Việt. DT: 42m2 - C4 - MT 4.05m -7.85 tỷ (Liên hệ)  5 Bán 30/05 Hà Nội
Bán Nhà Xuân Đỉnh .DT: 55m - C4 - MT 4.5m - 10 tỷ (Liên hệ)  4 Bán 26/05 Hà Nội
Bán Nhà: Hoàng Ngân .DT: 45m2 - 5 tầng - MT 3.5m - 6.9 tỷ (Liên hệ)  4 Bán 25/05 Hà Nội
Bán Nhà: Hoa Bằng .DT: 48m2 - 5 tầng - MT 4.9m - 9.9 tỷ. (Liên hệ)  6 Bán 25/05 Hà Nội
Bán Nhà: Xuân Đỉnh .DT: 32m2 - 5 tầng - MT 4.6m - 5.05 tỷ (Liên hệ)  8 Bán 25/05 Hà Nội
Bán Nhà: Hoa Bằng .DT: 50m2 - 4 tầng- MT 4.4m - 6.9 tỷ (Liên hệ)  5 Bán 23/05 Hà Nội
Bán Nhà: Chùa Hà .DT: 38m2 - 4 tầng - 10.8 tỷ (Liên hệ)  5 Bán 21/05 Hà Nội
Bán Nhà: Hoa Bằng .DT: 38m2 - 6 tầng - MT 4.7 - 13.2 tỷ (Liên hệ)  7 Bán 19/05 Hà Nội
Bán Nhà: Trần Quốc Vượng .DT: 60m2 - 4 tầng - MT 5m - 9.4 tỷ. (Liên hệ)  6 Bán 18/05 Hà Nội
Bán Nhà: Trần Cung .DT 51m2 - 4 tầng - MT 3.6 - Giá 9.3 tỷ Bắc Từ Liêm (Liên hệ)  5 Bán 17/05 Hà Nội
Bán Nhà: Nguyễn Ngọc Vũ .DT: 45m2 - C4 - MT 4.6m - Giá 8.1 tỷ (Liên hệ)  5 Bán 16/05 Hà Nội
Bán Nhà: Trần Cung DT: 54m2 - 4 tầng - MT 5m - Giá 7.6 tỷ (Liên hệ)  5 Bán 16/05 Hà Nội
Bán Nhà: Lạc Long Quân. DT: 31m2 - 5 tầng - MT 3.8m - 6.2 tỷ (Liên hệ)  4 Bán 14/05 Hà Nội
Bán Nhà: Cầu Giấy.DT: 50m2 - 5 tầng - MT 4.5m - 10.5 tỷ (Liên hệ)  5 Bán 12/05 Hà Nội
Bán Nhà: Nguyễn Khang. DT: 36m2 - 4 tầng - 6.25 tỷ. (Liên hệ)  6 Bán 12/05 Hà Nội
Bán Nhà: Cầu Giấy .DT: 37m2 - 7 tầng - MT 3.9m - Giá 11.2 tỷ. (Liên hệ)  6 Bán 12/05 Hà Nội
Bán Nhà: Trần Cung .DT: 43m2 - 4 tầng - Giá 6.7 tỷ (Liên hệ)  4 Bán 11/05 Hà Nội
Bán Nhà: Trần Duy Hưng .diện tích: 52m2 - 5 tầng - MT 4m - Giá 16 tỷ. (Liên hệ)  6 Bán 09/05 Hà Nội
Bán Nhà: Cầu Giấy . DT: 36m2 - 5 tầng - MT 5.1m - Giá 6.2 tỷ (Liên hệ)  6 Bán 09/05 Hà Nội
Bán Nhà: Trần Cung - Diện tích: 64m2 - MT 4m - Giá 6.4 tỷ (Liên hệ)  4 Bán 07/05 Hà Nội
Bán Nhà: Xuân Thủy - Diện tích: 63m2 - 5 tầng - Giá 11.2 tỷ (Liên hệ)  5 Bán 07/05 Hà Nội
Bán Nhà: Trần Duy Hưng Diện tích: 47m2 / 4 tầng / MT 3.75m / Giá 10.95 tỷ (Liên hệ)  7 Bán 05/05 Hà Nội
Bán Đất: Nguyễn Ngọc Vũ Diện tích: 71m1 / C4 / MT 5.2m / Giá 7.7 tỷ (Liên hệ)  7 Bán 05/05 Hà Nội
Bán Nhà: Cầu Giấy Diện tích: 35m2 / 5 tầng / MT 3.6m / Giá 5.5 tỷ (Liên hệ)  6 Bán 04/05 Hà Nội
Bán Nhà: Trần Cung Diện tích: 60m2 / 4 tầng / Giá 5.4 tỷ (Liên hệ)  5 Bán 02/05 Hà Nội
Bán Nhà: Trần Cung Diện tích: 47m2 / 6 tầng / Giá 7.3 tỷ (Liên hệ)  5 Bán 02/05 Hà Nội
Bán Nhà: Đông Quan Diện tích: 45m2 / 5 tầng / Giá 12 tỷ (Liên hệ)  6 Bán 01/05 Hà Nội
Bán Nhà: Khúc Thừa Dụ Diện tích: 45m2 / 5 tầng / Giá 8.55 tỷ (Liên hệ)  5 Bán 01/05 Hà Nội
Bán Nhà: Hoàng Quốc Việt Diện tích: 49m2 / 4 tầng / MT 4m / Giá 13.8 tỷ (Liên hệ)  4 Bán 29/04 Hà Nội
Bán Nhà: Nghĩa Tân Diện tích: 45m2 / 4 tầng / Giá 12.5 tỷ (Liên hệ)  6 Bán 29/04 Hà Nội
Bán Nhà: Nguyễn Khang Diện tích: 60m2 / 5 tầng / MT 4m / Giá 15 tỷ (Liên hệ)  5 Bán 29/04 Hà Nội
Bán Nhà: Trần Cung Diện tích: 48m2 / 5 tầng / MT 4m / Giá 7.8 tỷ (Liên hệ)  5 Bán 29/04 Hà Nội
Bán Nhà: Hoàng Quốc Việt Diện tích: 41m2 / 4 tầng / MT 3.9m / Giá 9.3 tỷ (Liên hệ)  5 Bán 27/04 Hà Nội
Bán Nhà: Dương Quảng Hàm Diện tích: 48m2 / 4 tầng / MT 5.4m / Giá 12.3 tỷ. (Liên hệ)  7 Bán 27/04 Hà Nội
Bán Nhà: Yên Hòa Diện tích: 62m2 / 3 tầng / MT 4m / Giá 9.6 tỷ (Liên hệ)  5 Bán 26/04 Hà Nội
Bán Nhà: Nguyễn Khang Diện tích: 44m2 / 6 tầng / MT 4.6m / Giá 13.92 tỷ (Liên hệ)  5 Bán 26/04 Hà Nội
Bán Nhà: Phạm Tuấn Tài Diện tích: 61m2 / 4 tầng / MT 3.8m / Giá 13.6 tỷ (Liên hệ)  5 Bán 25/04 Hà Nội
Bán Nhà: Lạc Long Quân Diện tích: 38m2 / 5 tầng / MT 5.5m / Giá 6.7 tỷ (Liên hệ)  5 Bán 25/04 Hà Nội
Bán Nhà: Lạc Long Quân Diện tích: 40m2 / 6 tầng / MT 5m / Giá 10.5 tỷ (Liên hệ)  6 Bán 22/04 Hà Nội
Bán Nhà: Hoa Bằng Diện tích: 50m2 / 6 tầng / MT 7m / GÍA 10, 6 tỷ (Liên hệ)  5 Bán 22/04 Hà Nội
Bán nhà Xuân Thủy Diện tích: 50m2 / 4 tầng / MT 4, 5m/ GÍA 7, 5 tỷ (Liên hệ)  8 Bán 21/04 Hà Nội
Siêu Phẩm Pháo Đài Láng, Đống Đa - FULL Nội Thất- Gần Phố - 33M - 6.5 Tỷ (Liên hệ)  12 Bán 18/04 Hà Nội


Lê Ngọc Yến
Địa chỉ: Chưa cập nhật
Điện thoại: Chưa cập nhật - Zalo: Chưa cập nhật
Email: jena.lyn6789@gmail.com
Url: Chưa cập nhật
https://raovatdangtin.com/yenle1385