Tùng Đông Anh | batung0802

Tùng Đông Anh


Cập nhật giới thiệu cho Shop ngay trong phần cập nhật thông tin Tài Khoản

Bán đất Khê Nữ Nguyên Khê 65.6m2 - Ô tô vào đất - cách 1 nhà ra ô tô tránh (Liên hệ)  5 Bán 13/06 Hà Nội
Bán đất thôn đông Việt Hùng Đông Anh - 91.5m2 - đường thông ô tô (Liên hệ)  5 Bán 08/06 Hà Nội
Bán đất Việt Hùng Đông Anh 93.7m2 Đường ô tô tránh - 4, x tỷ (Liên hệ)  4 Bán 07/06 Hà Nội
Bán 58m2 mặt đường QL3 gần Minh Cường mới làm đường đôi giá cực tốt (Liên hệ)  4 Bán 31/05 Hà Nội
Bán 56.5m2 xóm nhì vân nội - Ô tô tránh - nhỉnh 3 tỷ (Liên hệ)  5 Bán 31/05 Hà Nội
Bán đất Phúc Lộc Uy Nỗ - 75m2 - đường thông ô tô tải (Liên hệ)  4 Bán 30/05 Hà Nội
Bán 97.8m2 đất Lỗ Giao Việt Hùng - trục chính ô tô kinh doanh chuẩn bị trải nhựa - 3x (Liên hệ)  3 Bán 29/05 Hà Nội
Bán 83.2m2 đất Lương Quy Xuân Nộn - Ô tô bán tải vào đất - 3x tiểu học (Liên hệ)  5 Bán 29/05 Hà Nội
Bán đất đấu giá X1 Sơn Du Nguyên Khê Đông Anh 60m Sát VINTECH (Liên hệ)  5 Bán 28/05 Hà Nội
Bán đất Xuân Nộn - 55.7m2 - Đường 4.5m - Ngay gần KCN Đông Anh (Liên hệ)  5 Bán 23/05 Hà Nội
Bán đất Trung Oai Tiên Dương - 80m2 - Đường 4m (Liên hệ)  6 Bán 18/05 Hà Nội
Bán đất Nguyên Khê - 65.8m2 - Đường 4m thông - nhỉnh 3 tỷ (Liên hệ)  5 Bán 18/05 Hà Nội
Bán 113m2 đất Thuỵ Lâm Đông Anh - 3 ô tô tránh - kinh doanh - 3 mặt thoáng (Liên hệ)  6 Bán 16/05 Hà Nội
Bán nhà Uy Nỗ Đông Anh 40m2 3 tầng cực mới (Liên hệ)  7 Bán 16/05 Hà Nội
Bán đất đấu giá X1 Việt Hùng Đông Anh Hà Nội (Liên hệ)  6 Bán 14/05 Hà Nội
Bán đất Lương Nỗ Tiên Dương - 62.5m2 - Đường thông ô tô 7 chỗ (Liên hệ)  7 Bán 16/03 Hà Nội
Bán đất Đản Dị Uy Nỗ - 60m2 - Đường thông ô tô (Liên hệ)  6 Bán 15/03 Hà Nội
Bán đất xóm đường Nguyên Khê - 55.7m2 - đường thông ô tô (Liên hệ)  8 Bán 15/03 Hà Nội
Bán 41.7m2 đất thị trấn Đông Anh (tổ 35) - đường thông 4m (Liên hệ)  7 Bán 02/03 Hà Nội
Bán 72.5m2 đất thị trấn Đông Anh (tổ 35) - đường nhựa 4m - 2, x tỷ (Liên hệ)  10 Bán 02/03 Hà Nội
Bán đất Cổ Dương Tiên Dương - 48.3m2 - Ô tô vào đất (Liên hệ)  14 Bán 28/02 Hà Nội
Bán đất Mạnh Tân Thuỵ Lâm - 51.7m2 - đường thông Nhỉnh 800tr (Liên hệ)  12 Bán 28/02 Hà Nội
Bán đất đấu giá Thuỵ Lâm Đông Anh - rẻ, siêu đẹp, cực tiềm năng (Liên hệ)  13 Bán 27/02 Hà Nội
Bán đất đấu giá Sáp Mai Võng La Đông Anh (Liên hệ)  11 Bán 18/02 Hà Nội
Bán 79.2m2 Trung Oai Tiên Dương - Đường thông ô tô - 3x (Liên hệ)  16 Bán 28/12 Hà Nội
Bán 63m2 đất Trung Oai Tiên Dương đường thông ô tô 2, x tỷ (Liên hệ)  11 Bán 28/12 Hà Nội
Bán đất Khê Nữ Nguyên Khê - 66m2 - Đường thông ô tô (Liên hệ)  19 Bán 27/12 Hà Nội
Bán đất đấu giá Dục Tú 1 Đông Anh sát đường QL3 mới 60m, cầu Tứ Liên (Liên hệ)  21 Bán 23/12 Hà Nội
Bán 62m2 đất Nguyên Khê Đông Anh - Đường thông ô tô gần bìa (Liên hệ)  28 Bán 21/11 Hà Nội
Bán đất đấu giá Vân Hà Đông Anh - Mặt trục kinh tế miền đông (Liên hệ)  25 Bán 07/11 Hà Nội
Bán đất đấu giá Tây Đản Dị Uy Nỗ Đông Anh (Liên hệ)  22 Bán 07/11 Hà Nội
Khu đấu giá Tây Bắc Lễ Pháp Tiên Dương Đông Anh (Liên hệ)  18 Bán 26/09 Hà Nội
Bán đất đấu giá X2 Đồng Nhân Hải Bối Đông Anh (Liên hệ)  25 Bán 23/09 Hà Nội
Bán đất đấu giá Đình Tràng Dục Tú Đông Anh - Mặt đường trục kinh tế miền đông (Liên hệ)  20 Bán 22/09 Hà Nội
Bán 61m2 đất Trung Oai Tiên Dương - đường 4m - hơn 2 tỷ (Liên hệ)  25 Bán 20/09 Hà Nội
Bán đất Thị trấn Đông Anh Lô góc 58.5m Đường hơn 4m thông (Liên hệ)  24 Bán 12/09 Hà Nội
Bán đất đấu giá X1 Nguyên Khê Đông Anh - hạ giá cực sâu (Liên hệ)  17 Bán 11/09 Hà Nội
Bán 43.9m2 đất Đình Trung Xuân Nộn - Đường 3m - Nhỉnh tỷ (Liên hệ)  21 Bán 08/09 Hà Nội
Bán 66m2 Phan Xá Uy Nỗ - đường thông ô tô - 4x (Liên hệ)  21 Bán 07/09 Hà Nội
Bán 40m2 đất Mai Lâm Đông Anh - Ngay gần cầu Đông Trù (Liên hệ)  22 Bán 06/09 Hà Nội
Bán 63.2m2 đất xóm trong Uy Nỗ đường thông ô tô (Liên hệ)  25 Bán 31/08 Hà Nội
Bán 46m2 đất vân nội Đông Anh 7 chỗ vào đất (Liên hệ)  21 Bán 29/08 Hà Nội
Bán đất Phù Liễn Bắc Hồng - 61m2 ô tô vào (Liên hệ)  27 Bán 27/08 Hà Nội
Bán đất Tuân lề Tiên Dương đường nhựa ô tô tránh (Liên hệ)  16 Bán 25/08 Hà Nội
Bán 51m2 đất Tiên Kha Tiên Dương lô góc đường ô tô (Liên hệ)  20 Bán 25/08 Hà Nội
Bán 119m đất Rẻ Nhất Vân Nội - Đường thông xe tải - Trước đất ô tô tránh (Liên hệ)  17 Bán 23/08 Hà Nội
Bán nhà Lộc Hà Mai Lâm Đông Anh - 41.1m2 3 tầng mới 100% (Liên hệ)  15 Bán 23/08 Hà Nội
Bán đất Lương Quy Xuân Nộn - 65m2 đường thông ô tô 20m ra đường Uy Nỗ (Liên hệ)  19 Bán 22/08 Hà Nội
Bán 51.6m Tiên Hùng, Nguyên Khê - Lô góc - Bìa làng - Đường sắp mở 17m (Liên hệ)  19 Bán 18/08 Hà Nội
Bán đất Thuỵ Hà Bắc Hồng - 50m2 lô góc đường thông 7 chỗ (Liên hệ)  25 Bán 18/08 Hà Nội
Bán nhà thị trấn Đông Anh 3 tầng 56m2 - đường ô tô tránh (Liên hệ)  25 Bán 17/08 Hà Nội
Bán 50m2 đất Cổ Dương Tiên Dương - ngõ thông ô tô chỉ 3x (Liên hệ)  28 Bán 09/08 Hà Nội
Bán đất Kính Nỗ Uy Nỗ - 71m2 - Đường thông ô tô giá 2x (Liên hệ)  19 Bán 07/08 Hà Nội
Bán đất đấu giá Thượng Phúc Bắc Hồng - giá giảm sâu (Liên hệ)  30 Bán 01/08 Hà Nội
Bán 43.6m2 đất Thụy Hà Bắc Hồng - đường 4.5m - 2x (Liên hệ)  22 Bán 26/07 Hà Nội
Bán đất nền Xuân Nộn 100m2 Đường 4m thông sát bìa làng (Liên hệ)  35 Bán 25/07 Hà Nội
Bán đất đấu giá X7 Uy Nỗ Đông Anh Đất vàng thủ đô (Liên hệ)  34 Bán 25/07 Hà Nội
Bán đất đấu giá X2 Thái Bình Mai Lâm Đông Anh (Liên hệ)  22 Bán 18/07 Hà Nội
Bán đất Trung Oai, Tiên Dương diện tích 40.9m giá hơn 1 tỷ (Liên hệ)  33 Bán 14/07 Hà Nội
Bán đất mặt đường Liên Hà - 64m - Đường 4 làn xe - Kinh Doanh Ngày Đêm (Liên hệ)  20 Bán 13/07 Hà Nội


Tùng Đông Anh
Địa chỉ: Chưa cập nhật
Điện thoại: Chưa cập nhật - Zalo: Chưa cập nhật
Email: tungnb.comess@gmail.com
Url: Chưa cập nhật
https://raovatdangtin.com/batung0802